Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

«Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv»

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. 24. oktober starter folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging i vår region.

24. oktober 2022 gikk startskuddet for den regional folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging. Kampanjen vil være synlig i Trøndelag og Møre og Romsdal, i fem uker framover.

Kampanjen har fått navnet «Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv» og foregår i Trøndelag, Møre og Romsdal i 5 uker. Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, Ingen å miste, 2020-2025 og del av en større innsats for å forebygge selvmord.

Hovedmålet med kampanjen er å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstanker, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. I tillegg er det et mål at flere skal tørre å fortelle at de har selvmordstanker, og at mennesker rundt skal tørre å spørre. Alle kan bidra i dette viktige arbeidet.

 

Potensialet for selvmordsforebygging er stort

Folkeopplysningskampanjen kan bidra til økt bevissthet og kunnskap om selvmord og psykiske vansker. Potensialet for forebygging av selvmord er stort, både når det gjelder å identifisere personer som kan være i selvmordsfare og å senke terskelen for å motta hjelp ved via kommunenes tjenesteapparat. Forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet og kommunene bør skape åpne lokalsamfunn med fokus på aksept og kunnskap om psykisk helse. Vi oppfordrer alle kommuner til å ha oppdaterte hjemmesider som omhandler temaet selvmord og en lett tilgjengelig oversikt over hvor man kan søke hjelp.

 

Selvmordsforebygging i et samfunnsperspektiv

Informasjon om selvmord og forebygging skal under kampanjen spres bredt til hele befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal, primærmålgruppen er voksne menn i alderen 40-60 år. Dette fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp.

Å skulle forklare selvmord er komplekst, og handler ikke nødvendigvis om psykiske lidelser. Det er mange forhold som kan bidra til selvmordstanker og selvmord, på både individuelt, relasjonelt og samfunnsmessig nivå. For noen kan livsbelastningene være store og vanskelig å håndtere, slik som ved skilsmisse, tap av arbeid, dårlig helse eller økonomi. Selvmord må derfor forstås i en større kontekst og selvmordsforebygging må skje der folk lever og bor.
Kampanjen er en del av et todelt prosjekt som er initiert av Helsedirektoratet, og består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for ansatte i kommuner, helseforetak, fastleger og frivillige.

 

Kurs og kompetanseheving

RVTS Midt arrangerer kurs og fagdager om selvmordsforebygging i kampanjeperioden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kurs og kompetanseheving kan tilpasses ulike behov og gis også i etterkant av kampanjeperioden.
I Trøndelag har vi tre sørsamiske forvaltningskommuner, Røros, Snåsa og Røyrvik. I disse kommunene vil vi formidle kampanjemateriellet på sørsamisk. Vi vil også tilby et tilpasset kurs i de aktuelle kommunene.
Du finner mer informasjon om kampanjen og kurstilbud på denne siden.

Kampanjen skal hovedsakelig spres i sosiale medier, nett- og papiraviser og har en egen nettside om temaet selvmord som tilbyr informasjon om hvordan man kan snakke om selvmord og hvor man kan søke hjelp. Her finner man råd til den som har selvmordstanker, råd til den som er bekymret for noen og samtaleguider m.m.

RVTS Midt (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har det regionale ansvaret for gjennomføring av folkeopplysningskampanjen. Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging, NSSF. Helsedirektoratet er prosjekteier.


Kontaktinformasjon

Rita Småvik, RVTS Midt, Rita.smavik@stolav.no, mob. 92051231
Laila Hoff Johansen, RVTS Midt, laila.hoff.johansen@stolav.no, mob. 41466110 Julia Hagen, RVTS Midt, julia.hagen@stolav.no, mob. 99705378

 

Les mer om kampanjen «Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv» på Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt sine hjemmesider.