Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Folkehelse og Friskliv

Osen kommune ønsker å tilrettelegge for god folkehelse for innbyggerne i Osen.  Her følger handlingsplan for folkehelsearbeidet i 2021, og litt informasjon om folkehelse generelt.

Handlingsplan for folkehelse 2021:

 

De områdene vi skal ha mest fokus på

 • Program for folkehelsearbeid (barn og unge, psykisk helse og rus)
 • Visjon for Osen kommune
 • Ut på tur
 • Mangfold
 • Seniortiltak
 • Temadager, arrangert i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Kompetanseheving og opplæring egne ansatte
 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Nærmere forklaring på punktene finner du i Handlingsplan for folkehelse 2021

Utfordingsbilde 2019 Osen kommune

Utfordringsbildet viser hvordan "ståa" er her i Osen.

Utfordringsbildet tar for seg disse temaene:

 • Befolkningssammensetning 
 • Oppvekst- og levekårsforhold 
 • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 • Skader og ulykker
 • Helserelatert atferd
 • Helsetilstand

Nærmere info om disse områdene finner du i Utfordringsbildet 2019 Osen kommune

Bakgrunn for folkehelsearbeidet:

"Folkehelse" betyr befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen.

Kommunen skal sørge for å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne, og hva som kan påvirke denne, og lager egne oversiktsdokumenter over utfordringene for helse og levekår i Osen. Siste oversikt/utfordringsbilde finner du i høyremenyen. Der finner du også annen nyttig informasjon.

"Folkehelsearbeid" er samfunnets innsats for å påvirke det som:

 • direkte eller indirekte fremmer trivselen og helsa i befolkningen,
 • forebygger psykisk og somatisk sykdom,
 • beskytter mot helsetrusler,
 • samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorene som påvirker helsa i befolkningen.

Folkehelseinstituttet utarbeider årlige Folkehelsebilder for landets kommuner og fylkeskommuner.

Folkehelsearbeidet i Osen kommune er organisert i en tverrfaglig folkehelsegruppe, hvor alle sektorene i kommunen er med. Har du innspill til folkehelsearbeidet i kommunen, ta gjerne kontakt med oss.