Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Folkehelse og Friskliv

Osen kommune ønsker å tilrettelegge for god folkehelse for innbyggerne i Osen.  Her følger handlingsplan for folkehelsearbeidet i 2021, og litt informasjon om folkehelse generelt.

Handlingsplan for folkehelse 2021:

 

De områdene vi skal ha mest fokus på

 • Program for folkehelsearbeid (barn og unge, psykisk helse og rus)
 • Visjon for Osen kommune
 • Ut på tur
 • Mangfold
 • Seniortiltak
 • Temadager, arrangert i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Kompetanseheving og opplæring egne ansatte
 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Nærmere forklaring på punktene finner du i Handlingsplan for folkehelse 2021

Utfordingsbilde 2019 Osen kommune

Utfordringsbildet viser hvordan "ståa" er her i Osen.

Utfordringsbildet tar for seg disse temaene:

 • Befolkningssammensetning 
 • Oppvekst- og levekårsforhold 
 • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 • Skader og ulykker
 • Helserelatert atferd
 • Helsetilstand

Nærmere info om disse områdene finner du i Utfordringsbildet 2019 Osen kommune

Bakgrunn for folkehelsearbeidet:

"Folkehelse" betyr befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen.

Kommunen skal sørge for å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne, og hva som kan påvirke denne, og lager egne oversiktsdokumenter over utfordringene for helse og levekår i Osen. Siste oversikt/utfordringsbilde finner du i høyremenyen. Der finner du også annen nyttig informasjon.

"Folkehelsearbeid" er samfunnets innsats for å påvirke det som:

 • direkte eller indirekte fremmer trivselen og helsa i befolkningen,
 • forebygger psykisk og somatisk sykdom,
 • beskytter mot helsetrusler,
 • samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorene som påvirker helsa i befolkningen.

Folkehelseinstituttet utarbeider årlige Folkehelsebilder for landets kommuner og fylkeskommuner.

Folkehelsearbeidet i Osen kommune er organisert i en tverrfaglig folkehelsegruppe, hvor alle sektorene i kommunen er med. Har du innspill til folkehelsearbeidet i kommunen, ta gjerne kontakt med oss.