Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bruvedlikehold FV 715 - Strumholbrua og Store Holmsund bru

Det vil i perioden fra og med 26.05. og frem til 07.06. IKKE pågå arbeid som medfører nattestenging ved disse broene.

Arbeidet starter opp igjen fra og med 8. juni og vil da pågå frem til og med 19. juni.

Familieteam

Kommunen har tverrfaglig Familieteam som ivaretar samhandling på tvers mellom enheter og fag når det gjelder barn og unge.  

Familieteamet består av kommunelege, helsesøster, psykiatrisk koordinator, representant fra Fosen barneverntjeneste, og Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT.

Teamet kan ta opp enkeltsaker det er behov for tverrfaglig drøfting om, på basis av samtykke fra de det gjelder. Ansatte i kommunen og familier/ foresatte kan melde inn saker. Foresatte kan gjerne delta på drøftinger i teamet.

Kontakt

Tone Moen Olesen
Helsesykepleier
725 78 200
908 87 884