Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Helse og omsorg

Helse

Helsetjenestene i Osen omfatter legetjenester, psykiatri, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysioterapi, sosiale tjenester utenom NAV (boliger, bostøtte, startlån, kommunale plasser Fosen Vekst mv.), Koordinerende enhet, og pleie- og omsorgstjenester.

Sektoren jobber med tverrfaglig folkehelsearbeid i Folkehelsegruppa, som er sammensatt av deltakere fra Oppvekst og kultur, Utvikling og Miljø, Sentraladministrasjonen og Helse og Omsorg.

Koordinerende enhet har systemansvar for habilitering og rehabilitering. Det er etablert to team for tverrfaglig samhandling på saksnivå (Team Omsorg og Team Familie Barn).

Osen kommune samarbeider med kommunene i Midtre Namdal og Flatanger kommune innen helse, blant annet når det gjelder legevakt, kommuneoverlege, folkehelse og miljørettet helsevern.  

Vår kommuneoverlege er Anita Carlson. Hun kan kontaktes på tlf. 900 29 955 eller anita.carlson@namsos.kommune.no

Kommunens tjenester i NAV ivaretas av NAV Nord-Fosen, som omfatter kommunene Åfjord, Roan og Osen.

Barneverntjenesten er organisert felles for de sju kommunene på Fosen, med Rissa kommune som vertskommune.

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Osen kommune tilbyr innbyggere gratis influensavaksine fra fylte 65 år og til personer i risikogruppene fra 18. oktober.

Ta kontakt med Osen Legekontor telf 725 78 280  for å avtale tidspunkt for vaksineringer.

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.