Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Helse og omsorg

Helse

Helsetjenestene i Osen omfatter legetjenester, psykiatri, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysioterapi, sosiale tjenester utenom NAV (boliger, bostøtte, startlån, kommunale plasser Fosen Vekst mv.), Koordinerende enhet, og pleie- og omsorgstjenester.

Sektoren jobber med tverrfaglig folkehelsearbeid i Folkehelsegruppa, som er sammensatt av deltakere fra Oppvekst og kultur, Utvikling og Miljø, Sentraladministrasjonen og Helse og Omsorg.

Koordinerende enhet har systemansvar for habilitering og rehabilitering. Det er etablert to team for tverrfaglig samhandling på saksnivå (Team Omsorg og Team Familie Barn).

Osen kommune samarbeider med kommunene i Midtre Namdal og Flatanger kommune innen helse, blant annet når det gjelder legevakt, kommuneoverlege, folkehelse og miljørettet helsevern.  

Vår kommuneoverlege er Anita Carlson. Hun kan kontaktes på tlf. 900 29 955 eller anita.carlson@namsos.kommune.no

Kommunens tjenester i NAV ivaretas av NAV Nord-Fosen, som omfatter kommunene Åfjord, Roan og Osen.

Barneverntjenesten er organisert felles for de sju kommunene på Fosen, med Rissa kommune som vertskommune.