Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brøgghaugen på Vingsand, planID 1633201605.

Forslag til reguleringsplan for «Brøgghaugen» med kart datert 10.03.17 og bestemmelser datert 28.02.17 legges ut til høring og offentlig ettersyn ,jf. pbl. § 12-10.

Frist for høringsuttalelser settes til 12.05.17.

Planforslaget omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planforslaget.

Fant du det du lette etter?