Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kommune ved hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtok i møte 06.09.17, sak 39/17, å legge forslag til plan og forskrift for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune ut til høring og offentlig ettersyn, jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.

Frist for å komme med merknader er 17.10.17.

Merknader til plan og forskrift sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen eller på e-post: postmottak@osen.kommune.no.

Utkast til plan og forskrift (PDF, 3 MB)

Saksutredning med vedtak (PDF, 81 kB)

Osen kommunestyre fatte i møte 30.08.17 endelig vedtak om reguleringsplan for Brøgghaugen , planID 1633201605, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Reguleringsplanen omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planen.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no innen 03.10.17.

Plankart (PDF, 502 kB)

Planbestemmelser (PDF, 216 kB)

Fant du det du lette etter?