Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan Brøgghaugen

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brøgghaugen på Vingsand, planID 1633201605.

Forslag til reguleringsplan for «Brøgghaugen» med kart datert 10.03.17 og bestemmelser datert 28.02.17 legges ut til høring og offentlig ettersyn ,jf. pbl. § 12-10.

Frist for høringsuttalelser settes til 12.05.17.

Planforslaget omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planforslaget.

Første gangs politisk behandling

Saken ble behandlet i Hovedutvalg for Utvikling og Miljø 15.03.17 som sak 15/17. Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtar i medhold av pbl. § 12-11 å fremme forslag til reguleringsplan for «Brøgghaugen» omfattende Gnr. 12 bnr. 101 m.fl. med kart datert 10.03.17 og bestemmelser datert 28.02.17.

Kommunen stiller krav om ytterligere detaljering av planen vedrørende vann- og avløpsløsning.

Planforslaget sendes på høring til berørte offentlige parter og grunneiere innenfor reguleringsplanområdet og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Frist for høringsuttalelser settes til 12.05.2017.

Saksframlegg (PDF, 338 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 175 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 181 kB)

ROS-analyse (PDF, 334 kB)

SOSI-fil (SOS, 54 kB)

Uttalelser forhåndsvarsel (PDF, 4 MB)


Melding om oppstart av planarbeid

Osen1.jpg - Klikk for stort bilde

 

Oppstart av planarbeid ble varslet 14.09.16. Merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes tiltakshaver på e-post til wiggo.wodahl@ntebb.no. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 04.11.16.

Varselbrev (PDF, 202 kB)

Publisert av Hanne Skjæggestad. Sist endret 22.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering