Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Adressering

I 2015 ble alle bolighus, fritidshus og næringseiendommer i Osen kommune tildelt offisiell adresse. I 2016 settes det opp veiskilt på alle veier med adresserbare eiendommer.

Den offisielle adressen består av et adressenavn (veinavn) og adressenummer (husnummer). Adressen skal gjøre det enklere å finne fram til bygningen, huset eller personen man er på jakt etter. Dette gir en enklere hverdag for Posten og nødetatene, og langt større sikkerhet for den som bebor eiendommen.

Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adressene skal tjene sin hensikt. Etter vegtrafikklovens § 5 har "vedkommende myndighet [...] på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking". Regionvegkontoret har myndighet til oppsetting av skilt langs fylkesvei, og kommunen har myndighet til å sette opp skilt langs kommunal og privat vei.

Veiskilt settes opp ved avkjørsel til veien, enten på egen stolpe eller på toppen av eksisterende veiskilt.

Vi minner om at huseier selv må sørge for oppsetting av husnummer.

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.