Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikkmelding: Stenging av Fylkesvei 715 Steinsdalen sør for Torsteinsengbekken

Fylkesvei 715 Steinsdalen vil på grunn av graving og nedlegging av trekkrør gjennom veien være nattestengt fra:

Mandag 06.07.2020  kl 23:00 til tirsdag 07.07.2020 kl: 05.00

Søknad om elevpermisjon

Opplæringslova

§ 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. (...)

De fleste barna i Norge går i privat eller offentlig skolen. Det er viktig å sette seg inn i hvilke plikter man som foresatt har når man tar barnet/barna ut av skolen. Dersom du/dere ønsker å søke fri barnet/barna er det viktig at du/dere som foresatte setter dere inn i de forpliktelser dette medfører, samtidig som det er viktig at skolen får beskjed om permisjonen. Fyll ut skjemaet over og send det til skolen i god tid før planlagt permisjon.

Skjemaet etterspør den informasjon som skolen trenger, samtidig som det inneholder informasjon som foresatt må sette seg inn i før de tar barnet/barna ut av skolen; til barnets beste.