Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud for barn som trenger tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

Alle søkere på 1.-5. trinn skal tas inn i skolefritidsordningen.

Hovedinntak av barn skjer før skoleårets slutt, og gjelder påfølgende skoleår.
Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022 er 15. juni.

Inntak i løpet av skoleåret kan skje, og gjelder i regelen ut det skoleåret inntaket finner sted.

 

Moderasjonsordning i SFO

Det er nå lovsatt reduksjon i foreldrebetaling i SFO for en gruppe. Denne finnes i Forskrift til Opplæringslov § 1B-1.

§ 1B-1. Reduksjon i foreldrebetalingar for elevar på 1. og 2. årstrinn.

Lovtekst i forskrift til Opplæringslov:

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordning på 1. og 2. årstrinn slik at den pr elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

  1. Foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer merir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
  2. Det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene i hushaldet.

For søknader før 1.august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1.august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1.august, gjeld vedtaket får første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Dette betyr at det må søkes hvert skoleår, og dokumentasjon på husstandens totale inntekt må legges ved når det søkes om reduksjon. (jfr forskrift til opplæringslov §1B-2)

Videre sier forskrift til opplæringslov §1B-3 at For barn med særskilte behov skal det være gratis SFO-tilbud for elever på 5.-7.årstrinn.

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

Kontakt

Sissel Mikalsen
Rådgiver
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 908 68 213