Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Olweus programmet

Olweus programmet er et anti-mobbe program. Begge skolene i kommunen vår jobber etter Olweus anti-mobbeprogram.

Programmet gjennomføres på skole-, klasse- og individnivå ved å mobilisere det eksisterende sosiale miljøet ved skolen. Lærere, øvrig personell, elever og foreldre involveres i gjennomføringen av programmet.

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program med mål om å forebygge og redusere mobbeproblemer i skolen ved å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som mål:

 • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.

 • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.

 • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte

 • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i programmet:
  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
    
 • Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte

 

Tiltak på skolenivå

 • Elevundersøkelse med spørreskjema
 • Markering av antimobbearbeidet
 • Forbedring av inspeksjonen
 • Forankring i samordningskomité/skolemiljøutvalg
 • Pedagogiske samtalegrupper (studie og veiledningsgruppe for personale)

Tiltak på gruppenivå

 • Skoleregler mot mobbing – ros og sanksjoner
 • Regelmessige klassemøter (lærere og elever)
 • Foreldremøter

Tiltak på individnivå

 • Strukturerte samtaler og oppfølging av mobbeutsatte og mobbere
 • Samtaler med foreldre til innblandete elever

Det gjennomføres regelmessig mobbeundersøkelser i regi av Olweusprogrammet. Kommunen har en godkjent Olweus-instruktør.

Olweusprogrammet er et forskningsbasert program.