Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Hvilke lokale- og nasjonale regler og anbefalinger gjelder akkurat nå?

Gå til temaside om koronaviruset

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Olweus programmet

Olweus programmet er et anti-mobbe program. Begge skolene i kommunen vår jobber etter Olweus anti-mobbeprogram.

Programmet gjennomføres på skole-, klasse- og individnivå ved å mobilisere det eksisterende sosiale miljøet ved skolen. Lærere, øvrig personell, elever og foreldre involveres i gjennomføringen av programmet.

Olweusprogrammet er et skoleomfattende program med mål om å forebygge og redusere mobbeproblemer i skolen ved å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som mål:

 • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.

 • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.

 • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte

 • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i programmet:
  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
    
 • Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte

 

Tiltak på skolenivå

 • Elevundersøkelse med spørreskjema
 • Markering av antimobbearbeidet
 • Forbedring av inspeksjonen
 • Forankring i samordningskomité/skolemiljøutvalg
 • Pedagogiske samtalegrupper (studie og veiledningsgruppe for personale)

Tiltak på gruppenivå

 • Skoleregler mot mobbing – ros og sanksjoner
 • Regelmessige klassemøter (lærere og elever)
 • Foreldremøter

Tiltak på individnivå

 • Strukturerte samtaler og oppfølging av mobbeutsatte og mobbere
 • Samtaler med foreldre til innblandete elever

Det gjennomføres regelmessig mobbeundersøkelser i regi av Olweusprogrammet. Kommunen har en godkjent Olweus-instruktør.

Olweusprogrammet er et forskningsbasert program.