Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT for Nord-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Osen og Åfjord.

PPT er en lovpålagt tjeneste alle kommuner skal ha jf opplæringslovens §5-6. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særskilte behov. Dette skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.


PPT  er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage/hjem og skolen. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.  

 

Informasjon om tjenesten 

PPT skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole.
Tjenesten omfatter:

  • Råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage/skole
  • Kartlegging og utredning av ulike typer utfordringer
  • Logopedisk hjelp i førskole og grunnskolealder
  • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
  • Viderehenvisning til statlige pedagogiske kompetansesentre
  • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
  • Sakkyndighetsutredning

 

PPT sine egne nettsider

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Nord Fosen PPT
7170 Åfjord
E-post
Telefon 72 53 02 80