Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Klikk for stort bilde

PPT for Nord-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Osen, Roan og Åfjord.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT er en lovpålagt tjeneste alle kommuner skal ha jf opplæringslovens §5-6. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særskilte behov. Dette skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

 
PPT  er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage/hjem og skolen. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.  

Informasjon om tjenesten 

PPT skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole.
Tjenesten omfatter:

  • Råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage/skole
  • Kartlegging og utredning av ulike typer utfordringer
  • Logopedisk hjelp i førskole og grunnskolealder
  • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
  • Viderehenvisning til statlige pedagogiske kompetansesentre
  • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
  • Sakkyndighetsutredning

 

PPT sine egne nettsider

Kontakt

Nord Fosen PPT
7170 Åfjord
72 53 02 80