Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Klikk for stort bilde

PPT for Nord-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Osen, Roan og Åfjord.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT er en lovpålagt tjeneste alle kommuner skal ha jf opplæringslovens §5-6. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særskilte behov. Dette skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

 
PPT  er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage/hjem og skolen. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.  

Informasjon om tjenesten 

PPT skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole.
Tjenesten omfatter:

  • Råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage/skole
  • Kartlegging og utredning av ulike typer utfordringer
  • Logopedisk hjelp i førskole og grunnskolealder
  • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
  • Viderehenvisning til statlige pedagogiske kompetansesentre
  • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
  • Sakkyndighetsutredning

 

PPT sine egne nettsider

Kontakt

Nord Fosen PPT
7170 Åfjord
E-post
Telefon 72 53 02 80