Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kulturskole

Osen kulturskole vil gi barn og unge tilbud om opplæring i musikk og andre kulturelle fagområder som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi i tillegg tilby opplæring for voksne i enkelte fag/disipliner.

Velkommen som elev i kulturskolen!
Osen kulturskole vil gi alle barn og unge tilbud om opplæring i musikk og andre kulturelle fagområder som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi i tillegg tilby voksne opplæring i samme fag/disipliner.

Kulturskolen følger skoleruta, men undervisningen starter en uke etter skolestart, og slutter en uke før skoleslutt. (Undervisning i 36 uker) De resterende 2 uker beregnes til opptredener og spilling utenom fast timeplan.

 

Søknad og opptak til kulturskolen
Søknad om elevplass skjer i år på eget skjema som sendes med elevene hjem fra skolen.

I tillegg er skjemaet tilgjengelig for nedlastning og utskrift. Du finner skjemaet her.

Ferdig utfylt skjema leveres til kontaktlærer eller sendes til Osen kommune på følgende
e-post adresse: sissel.blix.aaknes@osen.kommune.no

Det må søkes om opptak til kulturskolen for hvert skoleår. Dvs. at dersom du allerede er elev ved kulturskolen i år, må du likevel søke på nytt til høsten! Søknadsfrist er 25. juni 2023.

Kulturskolen følger skoleruta. Det gis undervisning i minimum 36 uker.
For resterende 2 uker beregnes opptredener og felles øvelser. Kulturskolens oppstart legges til grunnskolens andre uke.

 

Organisering av virksomheten
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og kultur. Kulturskolen drives i et nært samarbeid med grunnskolene. Sektor for oppvekst og kultur administrerer driften av kulturskolen, herunder sørger for påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestår innkreving av elevbetaling, engasjerer/ansetter nødvendig personell m.m.

De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, får sitt ansettelsesforhold lagt til de to grunnskolene i kommunen. Skolene administrerer lønn og andre personalgodtgjørelser for de ansatte, likeså forestår skolene vikaradministrasjon for kulturskolen.


Priser 2023/2024 (gjeldende fra 01.01.23)

Individuell undervisning

kr 2389,-

Gruppeundervisning

kr 1826,-

Materiell, kunstfag

kr 702,-

Lærebøker (varierende)

kr 200,-/400,-

 

Det gis 25 % moderasjon for søsken og der samme elev er påmeldt flere aktiviteter/tilbud. Satsene faktureres halvårlig. Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele halvåret. Satsene er fritatt fra mva.

 

Undervisningstilbud
Med forbehold om at det blir tilstrekkelig påmelding og at vi har ledig lærerressurser, vil vil tilby følgende disipliner:

- Gitar/el-gitar/bass
- Slagverk/perkusjon
- Piano/orgel/keyboard
- Sang
- Trekkspill
- Aspirantopplæring (kornett, trompet, fløyte, horn, tuba, saxofon, klarinett, baryton, trombone etc.)

 

I tillegg til overnevnte tilbud, jobber vi for å kunne tilby disiplinene Matkultur, Malekurs og Dans.  Disse tre tilbudene vil hovedsakelig foregå på helg. Oppsett og framdriftsplan vil bli planlagt og satt opp etter påmelding.

Matkultur
Vi ønsker å kunne tilby et nytt kulturskoletilbud for matinteresserte som skal inspirere til å lage kreativ mat med gode og sunne råvarer, fremme matglede, lære om lokal matkultur og styrke deltakernes kompetanse om matlaging og råvarer.  Tilbudet omfatter
tradisjonsmat fra flere kulturer.  Tilbudet gjelder for barn fra 6. trinn og oppover. Det vil bli ulike kursholdere i løpet av kulturskoleåret.

Malekurs
Tilbudet gjelder elever fra 3 -10. klassetrinn i tillegg til at voksne i alle aldre kan melde seg på. Malekveldene settes planlagt og satt opp fortløpende etter påmeldingsfristen er gått ut.  For barn og unge er dette tilbudet beregnet på de som liker å utvikle sine kreative evner.

 

For voksenelevene er dette i tillegg en sosial arena hvor kunstnersjeler møtes over en
kaffekopp og et lerret. Lærer på malekursene er Audhild Tinglum. 


Undervisningstid
Ved individuell undervisning skal hver leksjon være på 20 min. Ved gruppeundervisning (mer enn 2 elever) har hver leksjon en varighet på 45 min.


Aspirantopplæring: Skolekorps

Elevene meldes inn i kulturskolen som ordinære elever og betaler for en elevplass.

Dirigenttjeneste: Skolekorps betaler 75 % av reelle lønnskostnader.

Voksenkorps/voksenkor (medl. Over 18 år) betaler 100 % av reelle lønnskostnader.

Vi ønsker nye –og gamle kulturskoleelever hjertelig velkommen til et nytt spennende år i Osen kulturskole!

Kontakt

Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 41 44 89 60