Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kulturskole

Klikk for stort bildeOsen kulturskole vil gi barn og unge tilbud om opplæring i musikk og andre kulturelle fagområder som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi i tillegg tilby  opplæring for voksne i enkelte fag/disipliner.

 

Velkommen som elev i kulturskolen!

Osen kulturskole vil gi alle barn og unge tilbud om opplæring i musikk og andre kulturelle fagområder som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi i tillegg tilby voksne opplæring i samme fag/disipliner.

Kulturskolen følger skoleruta, men undervisningen starter en uke etter skolestart, og slutter en uke før skoleslutt. (Undervisning i 36 uker) De resterende 2 uker beregnes til opptredener og spilling utenom fast timeplan.

NB! For kulturskoleåret 2020/2021 vil det av ulike årsaker bli en senere oppstart. Det tas høyde for dette ved beregning av semesteravgift.

 

Organisering av virksomheten

Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og kultur. Kulturskolen drives i et nært samarbeid med grunnskolene. Sektor for oppvekst og kultur administrerer driften av kulturskolen, herunder sørger for påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestår innkreving av elevbetaling, engasjerer/ansetter nødvendig personell m.m.

De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, får sitt ansettelsesforhold lagt til de to grunnskolene i kommunen. Skolene administrerer lønn og andre personalgodtgjørelser for de ansatte, likeså forestår skolene vikaradministrasjon for kulturskolen.


Priser 2020/2021

Individuell undervisning kr 2207,-
Gruppeundervisning kr 1687,-
Materiell, kunstfag kr 649,-
Lærebøker (varierende) kr 200,-/400,-

 

Det gis 25 % moderasjon for søsken og der samme elev er påmeldt flere aktiviteter/tilbud. Satsene faktureres halvårlig. Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele halvåret. Satsene er fritatt fra mva.

 

Undervisningstilbud

Med forbehold om at det blir tilstrekkelig påmelding og at vi har ledig lærerressurser, vil vil tilby følgende disipliner:

- Gitar/el-gitar
- Slagverk
- Piano
- Sang
- El-bass
- Trekkspill
- Aspirantopplæring (kornett/trompet, fløyte, horn, tuba, saxofon, klarinett, euphonium, trombone)
- skapende skriving
- kunstfag


Undervisningstid

Ved individuell undervisning skal hver leksjon være på 20 min. Ved gruppeundervisning (mer enn 2 elever) har hver leksjon en varighet på 45 min.


Dirigent gjennom kulturskolen

Korps og kor i kommunen kan søke om kjøp av tjenester til direksjon/instruksjon fra Osen kulturskole. Kontrakten gjelder hele skoleåret. Avtale om kjøp av tjenester skal inngås ved arbeidskontrakt mellom det enkelte lag, dirigent/instruktør og rektor.


Aspirantopplæring: Skolekorps

Elevene meldes inn i kulturskolen som ordinære elever og betaler for en elevplass.

Dirigenttjeneste: Skolekorps betaler 75 % av reelle lønnskostnader.

Voksenkorps/voksenkor (medl. Over 18 år) betaler 100 % av reelle lønnskostnader.

 

Vi ønsker nye –og gamle kulturskoleelever hjertelig velkommen til et nytt spennende år i Osen kulturskole!

Kontakt

Sissel Blix  Aaknes
Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
725 78 200
414 48 960