Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Redusert foreldrebetaling

Søke om redusert foreldrebetaling, samt 20 timer gratis oppholdstid (elektronisk skjema)

 

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Nasjonale moderasjonsordninger av foreldrebetalingen i barnehage

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 3 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

  Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Osen kommune følger de nasjonale satsene.

 

Oversikt over inntektsgrenser
  Makspris


Inntektsgrense for
redusert
foreldrebetaling

Inntektsgrense for
gratis kjernetid for
3-,4- og 5-åringer


Fra 01.01.2018

2 910 kr 533 500 kr 450 000 kr


Fra 01.08.2017

2 730 kr 500 500 kr 450 000 kr


Fra 01.01.2017

2 730 kr 500 500 kr 417 000 kr

 

Det er Osen kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Barnehageåret går fra 15. august til 14. august året etter.
Frist for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er 1. juni.

Dersom du får vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling, er du pliktet til å informere kommunen om det.

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknad om reduksjon
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via vårt elektroniske søknadsskjema
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra søknadsmåneden/oppstartsmåneden og ut barnehageåret. 
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag

 • Gjeldende makspris
 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
 • Gratis kjernetid gjelder 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart. Foresatte må ha samlet årsinntekt under vedtatt inntektsgrense.​ 
 • Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 %  av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Osen kommune, Oppvekst og kultur, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder.
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

 

Mer om moderasjonsordningene finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider her

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.