Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehager i Osen

I Osen har vi fra 15 august 2017 to barnehager. Vi finner Seter barnehage på Seter, samlokalisert med Seter skole. Seter barnehage og Seter skole har samme styrer/rektor. I denne stillingen sitter Lovise Angen

Havgløtt barnehage finner vi på Strand, samlokalisert med Strand skole. Styrer ved Havgløtt barnehage er Maiken Rasmussen. Dette er den nye barnehagen i Osen, og barna som tidligere gikk i Ørin og Strand barnehage, har nå fått plass i Havgløtt barnehage.

Personalet i den nye barnehagen er nå blitt kolleger, og jobber med en ting for øyet:

 

Barnehageansatte - Klikk for stort bilde

 
"Vi står sammen om  trygghet, omsorg, lek og læring"
 
Med barna og faget i fokus, jobber de fortsatt for at vi skal ha en barnehage som både barn, forelder og ansatte er fornøyde med.
 
 

Vi har felles hovedopptak for våre barnehager, og for barnehageåret 2016/2017 var søknadsfrist for hovedopptaket 31.mars 2016.

Alle som ønkser ny barnehageplass eller ønser endring av tildelt barnehageplass, må fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Det kan også søkes om plass gjennom hele barnehageåret, da det foretas kontinuerlig opptak så lenge det er ledige plasser.

Osen kommune har som mål å tilby 100% barnehagedekning.

 

Moderasjonsordninger i barnehagene

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage innen samme kommune.

Det gis 50% søskenreduksjon for søsken i barnehage her i Osen.

Søskenmoderasjon beregnes automatisk uten at foreldre trenger å søke om det.

 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Kommunen har ikke eget søknadsskjema for redusert foreldrebetaling, men foreldre/foresatte skriver en enkel søknad. Søknaden skal inneholde barn/barnas fødselsdato, samt siste års selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Forelder/foresatte må søke om redusert betaling. Søknad sendes sektorleder for oppvekst og kultur.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjlp dersom de har særlige behov for det. Dette uavhengig av om de går i barnhage.
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av f.eks. språklige og sosiale ferdigheter (jfr. Barnehageloven §19a)

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder.

Kontakt

Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
725 78 200
907 01 059
Fant du det du lette etter?