Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehager i Osen

Fra høsten 2018 har vi hatt bare en barnehage med barn her i Osen. 

Havgløtt barnehage ligger på Strand, samlokalisert med Strand skole. Styrer ved Havgløtt barnehage er Maiken Rasmussen. Dette er den nye barnehagen i Osen, og barna som tidligere gikk i Ørin og Strand barnehage, har nå fått plass i Havgløtt barnehage.

Personalet i den nye barnehagen er nå blitt kolleger, og jobber med en ting for øyet:

 

 
"Vi står sammen om  trygghet, omsorg, lek og læring"
 
Med barna og faget i fokus, jobber de fortsatt for at vi skal ha en barnehage som både barn, forelder og ansatte er fornøyde med.
 
 

Vi har hovedopptak i barnehagen med søknadsfrist for hovedopptaket 31.mars 2021.

Alle som ønsker ny barnehageplass eller ønsker endring av tildelt barnehageplass, må fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Det kan også søkes om plass gjennom hele barnehageåret, da det foretas kontinuerlig opptak så lenge det er ledige plasser. Vi tar ikke inn nye barn i barnehagen under ferieavviklingen på sommeren.

Osen kommune har som mål å tilby 100% barnehagedekning.
Søk her

 

Moderasjonsordninger i barnehagene

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage innen samme kommune.

Det gis 50% søskenreduksjon for søsken i barnehage her i Osen.

Søskenmoderasjon beregnes automatisk uten at foreldre trenger å søke om det.

 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid for alle 2,- 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart

1. august 2019 fikkalle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1.august 2021 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 583 650 kroner per år.

Kommunen har eget elektronisk søknadsskjema for redusert foreldrebetaling. Siste års selvangivelse må ettersendes. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Foresatte må søke om redusert betaling hvert barnehageår, og skal i tillegg gi beskjed dersom det blir endring i beregningsgrunnlaget. (endring husstandens samlede inntekt)

Gyldig dokumentasjon som viser husstandens samlede inntekt skal legges ved søknaden, og søknaden blir ikke behandlet før dette foreligger.
Søk her

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette uavhengig av om de går i barnehage.
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av f.eks. språklige og sosiale ferdigheter (jfr. Barnehageloven §19a)

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som har fått etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder.