Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barn og skole

I Osen kommune har vi for tiden en barnehage og to skoler. Seter skole og barnehage har også barnehagetilbud, men fra høsten 2018 har det ikke vært barn i barnehagen her. Seter skole og barnehage ligger på Seter. 
 

Havgløtt barnehage ligger på Strand, og er samlokalisert med Strand skole. Ved Havgløtt barnehage har vi ca 30 barn i alderen 1-6 år. 

De to skolene vi har i Osen kommune finner vi på Seter og på Strand. Seter skole er en barne- og ungdomsskole med rundt 10 elever.

Strand skole ligger på Strand, og er også en barne- og ungdomsskole. Dette er den største skolen i Osen kommune, og her har vi ca 90 elever.

Osen kommune deltar i Regionalt samarbeid på Fosen. Her utarbeides en del felles retninglinjer og tilbud som vi, sammen med de andre kommunene på Fosen har stor glede og nytte av.

Ny §9A i Opplæringsloven

1.august 2017 fikk vi en ny gjeldende §9A i Opplæringslova. Denne er skjerpende i forhold til tidligere §9a.

I korthet sier ny lovtekst:

  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
  • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering
  • Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i kapitlet blir oppfylt. Rektor har ansvar for at dette blir gjort.
  • Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.
  • Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.
  • Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at elevene får et trygt og godt skolemiljø.
  • Skolen skal sørge for at involverte elver blir hørt. Som grunnleggende hensyn skal skolen ta hensyn til hva som er best for eleven.
  • Dersom en elev ikke har det trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Dersom saken ikke er tatt opp med rektor, eller om det er mindre enn ei uke siden det ble tatt opp, vil Fylkesmannen avvise saken.

Du kan lese hele lovteksten her

 

Mobbing

Mobbing i barnehage og skole har stort fokus. Her er et nettsted som inneholder informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Sissel Blix  Aaknes
Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
725 78 200
414 48 960