Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barn og skole

I Osen kommune har vi én barnehage og én skole.

Havgløtt barnehage ligger på Strand, og er samlokalisert med Strand skole. Ved Havgløtt barnehage har vi ca 30 barn i alderen 1-6 år. 

Strand barne- og ungdomsskole ligger også på Strand, og har også SFO-tilbud. Det er ca 90 elever ved skolen.

Alle barn og elever har nå sitt barnehage- og skoletilbud på Strand ved henholdsvis Havgløtt barnehage eller Strand barne- og ungdomsskole

Osen kommune deltar i Regionalt samarbeid på Fosen innenfor både barnehage og skole. Her utarbeides en del felles retningslinjer og tilbud som vi, sammen med de andre kommunene på Fosen, har stor glede og nytte av.

Barnehagen og skolen har sammen utarbeidet sin visjon og verdiord:

Visjon: "Stø kurs mot framtida".

Verdiord: "Trygghet, Respekt, Raushet og Engasjement".

Det har vært jobbet mye med barne-/elevsyn, og hvordan visjonen og verdiordene skal være synlige i praksisfeltet/hverdagen. 

Lovtekst ang mobbing i skole

Lovtekst ang mobbing i barnehage

 

 

Mobbing

Mobbing i barnehage og skole har stort fokus. I bildet under ligger en lenke som inneholder informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

Kontakt

Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 41 44 89 60