Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Her finner du relevant informasjon i forbindelse med kommunestyrevalget 2023. Valgdagen er 11. september 2023. 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget finner du på valg.no

 

Må alle vise legitimasjon- og hva godkjennes som legitimasjon?

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni 2023. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn sin egen stemmekrets?

Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Se hvordan du stemmer på valgdagen.

Kan man stemme hjemmefra dersom en har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, annet enn søknadsfrist tirsdag 4. september kl 15.00. Du vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen den 11. september?

Velgere som er syke eller uføre kan søke om å stemme hjemme, mens beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner kan forhåndsstemme på institusjonen.

Kan man forhåndsstemme via Internett?

Nei

Kan man bestille transport til valglokalet?

Nei. Osen kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget må det stå et minimum antall på syv kandidater på listen. Maks antall avgjøres av størrelsen på fylkestinget, og hvor mange representanter som skal velges. Ved fylkestingsvalget kan også partier eller lister som stiller til valg føre opp et visst antall kandidater som får det overnevnte stemmetillegget.

Ved fylkestingsvalget kan duogså gjøre endringer på stemmeseddelen. Reglene er de samme som for kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer. Det er ikke anledning til å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater. Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn. På enkelte stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi enkelte kandidater et «stemmetillegg». Dette innebærer at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler partiet eller listen mottar ved valget.

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir de bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent og ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Kan en velger avgi stemme på vegne av andre dersom vedkommende har fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt dersom man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Jeg har forhåndsstemt på kommunevalget, ikke på fylkestingsvalget. -Kan jeg stemme på fylkestingsvalg senere?

Når du avgir stemme, blir du krysset av i manntall som at du har stemt. Det blir ikke registrert om velger stemmer på begge valgene eller bare en av de. Det er ikke mulig å stemme en gang til, om du valgte å bare stemme på kommune eller fylkestingsvalg.

Kan flere velgere gå sammen inn i stemmeavlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Valgmedarbeideren forklarer deg rutinen for å avgi stemme og kan bistå med assistanse om du har behov for det. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen kan valgmedarbeideren eller en annen person du selv velger hjelpe deg med dette. Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.