Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planstrategi 2020-2024

Plan- og bygningslovens (PBL) § 10-1: Kommunestyret skal minst èn gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

En kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv, men et verktøy for å avklare kommunens planbehov i valgperioden. Som en del av arbeidet med planstrategi skal det innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, samt offentlig kunngjøres i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Kommunal planstrategi 2020-2024 (vedtatt 18.11.2020) (PDF, 701 kB)