Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommuneplan

Hva inneholder kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den beskriver utviklingen av samfunnet og arealet i Osen kommune i årene framover. Den skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen.

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel med overordna mål og strategier danner utgangspunktet for kommunens handlingsprogram og økonomiplan og gir føringer for arealdelen. Kommuneplanens arealdel er et juridisk dokument for disponering av areal. Dokumentet består av plankart, bestemmelser og retningslinjer som viser hvilke arealer som kan benyttes til utbyggingsformål.