Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oversikt over alle planer

Oversikt over kommunens planer
Plan Vedtatt Gyldig Rulleres Revideres Lenke til plan
Kommunal planstrategi 2020 2020-2024 2024 Kommunal planstrategi (PDF, 701 kB)
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2015-2026 2021 Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 919 kB)
Kommuneplanens arealdel 2019 2019-2030 2022 Kommuneplanens arealdel (PDF, 474 kB)
Kystsoneplan for Namdalen Kystsoneplan for Namdalen
Delegasjonsreglement 2019 2019-2023 2021 Delegasjonsreglement (PDF, 337 kB)
Budsjett og økonomiplan 2019 2019-2023 Årlig 2020 Budsjett og økonomiplan (PDF, 2 MB)
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 10.07.2019 2019-2030 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) (PDF, 3 MB)
Plan for samfunnssikkerhet og beredsskap 2018 2018-2021 2022 Plan for samfunnssikkerhet og beredsskap (PDF, 310 kB)
Plan for helsemessig og sosial beredsskap 2018 2018-2021 2022 Åpne (PDF, 128 kB)
Plan for kommunal kriseledelse 2020 Årlig 2020
Trafikksikkerhetsplan 2019 2020-2023 Årlig 2023
Næringsplan/ omstillingsprosjekt 2020 2020-2026 Årlig
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 2019 2016-2019 Handlingsprogram rulleres årlig. Revideres hvert fjerde år.
Helse- og omsorgsplan 2014 2014-2025 2021
Strategi for habilitering og rehabilitering 2018 2018-2021 2021
Handlingsplan folkehese 2019 2020 Årlig 2020
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 2020-2024 2024
Klima- og energiplan 2019 2020-2024 2023
Hovedplan vann 2021
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021
VA-normen 2020
HMS-plan 2014 2015-2019 Årlig 2021
Plan for informasjonssikkerhet 2013 Til lovendring 2022
Kompetanseplan for Osen kommune 2019 2019-2023 2023
SLT-plan 2021
Reguleringsplaner ved behov 2021
Utviklingsplan skole 2018 2018-2025 2021
Utviklingsplan barnehage 2020-2025 2021
Kulturminneplan 2021