Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høringer

Høring: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig - Osen kommune

I høyremenyen finnes utkast til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Osen kommune. Utkastet legges med dette ut på høring etter forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen settes til fredag 2. juni 2017. Høringssvar kan sendes til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no.

Bakgrunnen for forskriften er lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, som sier «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.»

Det tas sikte på behandling av forskriften i kommunestyrets møte 14. juni 2017.

Fant du det du lette etter?