Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.

Den skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel
Kommuneplanens samfunnsdel med overordna mål og strategier danner utgangspunktet for kommunens handlingsprogram og økonomiplan og gir føringer for arealdelen.
Kommuneplanens arealdel er et juridisk dokument for disponering av areal. Dokumentet består av plankart, bestemmelser og retningslinjer som viser hvilke arealer som kan utnyttes til utbyggingsformål.

Planprogram

Osen kommunestyre vedtok i møte 23.06.14, sak 40/14, planprogram for kommuneplan for Osen kommune.

Planprogram (PDF, 454 kB)