Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Kommuneplan

Hva inneholder kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den beskriver utviklingen av samfunnet og arealet i Osen kommune i årene framover. Den skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen.

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel med overordna mål og strategier danner utgangspunktet for kommunens handlingsprogram og økonomiplan og gir føringer for arealdelen. Kommuneplanens arealdel er et juridisk dokument for disponering av areal. Dokumentet består av plankart, bestemmelser og retningslinjer som viser hvilke arealer som kan benyttes til utbyggingsformål.

1. Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 913 kB)
2. Kommuneplanens arealkart (PDF, 9 MB)
3. Kommuneplanens arealdel (PDF, 474 kB)
4. Planprogram konsekvensutredning og ROS-innspill (PDF, 3 MB)
5. Budsjett- og økonomiplan (revideres årlig) (PDF, 2 MB)