Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

 

Temaside om Korona

 

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Beredskap og kriseledelse

På denne siden finner du informasjon om kriseledelse og beredskap i Osen kommune, planverk, linker til nyttige nettsider med mer.

Kommunens ansvar når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap handler både om å unngå uønskede hendelser og kriser og redusere mulige konsekvenser.

Kommunen skal ha oversikt over potensielle hendelser gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse, og forebygge ved å redusere risiko og sårbarhet der dette er mulig.

Kommunen skal også ha god evne til å håndtere kriser, og sikre samarbeid og samordning med andre aktører.

Sist men ikke minst skal kommunen kunne utvikle og forbedre beredskapsarbeidet gjennom å evaluere og lære av beredskapsøvelser og reelle hendelser.

Hva menes med beredskap?
Å være i beredskap betyr å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner - å håndtere og redusere skade, eller tap av liv, verdier, miljø eller omdømme.

Hva er en krise?
En hendelse som kan true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner. Håndteringen utfordrer eller overskrider kapasiteten til den enheten som i utgangspunktet har ansvaret.

Kriseinformasjon fra kommunen på nett
Hvis en krise har oppstått eller er under utvikling, vil det kunne være flere steder der kriseinformasjon legges ut hos kommunen: Kommunens nettside og facebook-side vil være viktige kanaler. SMS-varsling til kommunens innbyggere kan også benyttes.

Kommunens kriseledelse
Ved en større hendelse/krise kalles kommunens kriseledelse sammen. Denne er under ledelse av rådmannen, som også er kommunens beredskapsansvarlige. Telefonnummer beredskapsansvarlig/leder: 414 46 449.

Kontakt

Roar Leirset
Rådmann
E-post
Telefon 906 33 275
Mobil 414 46 449
Høvik John Einar
Ordfører
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 959 01 033