Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Beredskap og kriseledelse

På denne siden finner du informasjon om kriseledelse og beredskap i Osen kommune, planverk, linker til nyttige nettsider med mer.

Kommunens ansvar når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap handler både om å unngå uønskede hendelser og kriser og redusere mulige konsekvenser.

Kommunen skal ha oversikt over potensielle hendelser gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse, og forebygge ved å redusere risiko og sårbarhet der dette er mulig.

Kommunen skal også ha god evne til å håndtere kriser, og sikre samarbeid og samordning med andre aktører.

Sist men ikke minst skal kommunen kunne utvikle og forbedre beredskapsarbeidet gjennom å evaluere og lære av beredskapsøvelser og reelle hendelser.

Hva menes med beredskap?
Å være i beredskap betyr å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner - å håndtere og redusere skade, eller tap av liv, verdier, miljø eller omdømme.

Hva er en krise?
En hendelse som kan true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner. Håndteringen utfordrer eller overskrider kapasiteten til den enheten som i utgangspunktet har ansvaret.

Kriseinformasjon fra kommunen på nett
Hvis en krise har oppstått eller er under utvikling, vil det kunne være flere steder der kriseinformasjon legges ut hos kommunen: Kommunens nettside og facebook-side vil være viktige kanaler. SMS-varsling til kommunens innbyggere kan også benyttes.

Kommunens kriseledelse
Ved en større hendelse/krise kalles kommunens kriseledelse sammen. Denne er under ledelse av rådmannen, som også er kommunens beredskapsansvarlige. Telefonnummer beredskapsansvarlig/leder: 414 46 449.

Kontakt

Roar Leirset
Rådmann
E-post
Telefon 414 46 449
Mobil 414 46 449
Høvik John Einar
Ordfører
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 959 01 033