Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunevåpen for Osen

Kommunevåpen Osen - Klikk for stort bilde

 

 "Blått dekket med sølv fiskegarn"

 

Arbeidet med kommunevåpen for Osen tok til på senhøsten 1982. Per A. Rødøy fra Skjervøya lanserte ideen om et eget kommunevåpen for Osen i et brev til kommunen, datert 14. oktober 1982.
Sektorstyret for kultur og fritid syntes ideen var god, og henstilte derfor til kommunestyret om å slutte seg til dette arbeidet.

Kommunestyret så gjorde, og i sak 1/83 ble det vedtatt å lyse ut en idekonkurranse i Runer, med anmodning til interesserte om å komme med forslag til motiv for et kommunevåpen.
Det kom inn flere forslag, men det var forslaget fra Karin Johannesen og Harald Nissen med sin utforming "Fiskegarn" som ble foreslått videreutviklet av kulturstyret i sak 20/83.

Våpen, flagg og segl ble heraldisk tegnet av lektor Einar H. Skjervold, Trondheim, og Osen kommunestyre godkjente våpen og flagg i møte den 19. desember 1986 under sak 107/86.

Saken ble oversendt Riksarkivet via fylkesmannen, og riksantikvaren avga den 24. februar 1987 følgende uttalelse:

”Det våpen som Osen kommune har vedtatt i møte den 19. desember 1986 under sak 107/86 er et heraldisk korrekt våpen. Så vidt en kan se, vil det heller ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som en må ta hensyn til.

Riksarkivet kan derfor rå til at våpenet blir godkjent ved kgl. resolusjon, og at resolusjonen får følgende ordlyd:

”Osen kommunes våpen blir: Blått dekket med sølv fiskegarn
Osen kommunes flagg blir: Blått dekket med hvitt fiskegarn”

En har intet å bemerke til tegningen av våpen, flagg og segl, datert og signert ”Einar Skjervold 9. januar. 1987”.

Tegningene er korrekte og vil bli å oppfatte som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpendefinisjon som blir fastlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behovet, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt".


Saken ble endelig godkjent i statsråd 27. mars 1987.

Det gjelder spesielle regler (PDF, 79 kB) for bruk av kommunevåpen.

Fant du det du lette etter?