Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hopenveien stenges på grunn av asfaltering onsdag 28. oktober

Hopenveien stenges for all trafikk fra og med kl 07:00. Sannsynligvis vil hele dagen gå med og åpning vil ikke finne sted før på kvelden (usikkert når).

Boligtilskudd og startlån

Her finner du informasjon om startlån, bostøtte, tilskudd til tilpasning mv.

Bolig

Det finnes ulike typer låne- og støtteordninger knyttet til bolig. Kommunen har som mål at flest mulig skal ha mulighet til å etablere seg i egen bolig, og å bruke de støtteordningene som finnes for dette.

Startlån: Kommunen kan ta opp startlån hos Husbanken, og videretildele til aktuelle søkere, se retningslinjer for tildeling i høyremenyen.

Det er politisk behandling av startlån i Osen kommune, og vi oppfordrer aktuelle søkere til, når det er mulig, å være ute i god tid når det søkes om startlån. Det er også mulig å søke om forhåndsgodkjenning av startlån, uten at søknaden knyttes opp til en bestemt bolig.

Grunnlån: Husbanken tilbyr grunnlån til oppføring av ny bolig. Nærmere informasjon finnes på Husbankens nettsider.

Bostøtte: For personer/husstander med lav inntekt kan det søkes om bostøtte. Se nærmere informasjon øverst på sida.

Tilskudd til tilpasning av bolig: Det er mulig å søke om tilskudd til tilpasning av egen bolig, enten på grunn av funksjonsnedsettelse, eller for å være i forkant med tanke på å kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette betyr at også pensjonister eller andre som nærmer seg pensjonsalder kan søke, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Kommunen har egne retningslinjer for tilskudd til tilpasning, se i høyremenyen.

NAV Nord-Fosen ivaretar økonomisk sosialhjelp på vegne av kommunen, økonomisk rådgivning med mer. Se nettsiden NAV med nærmere informasjon om tjenestene som tilbys.

Kommunen har ulike typer boliger til sosiale formål, se nettsiden Bolig.

Kontakt

Greta Hagen
Sekretær
725 78 200
908 76 019