Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nattstenging av Fylkesvei 715 Steinsdalen

På grunn av sprengnings- og veiarbeid vil fv.715 i Steinsdalen bli nattestengt den kommende uken. Strekningene vil gjelde fra Nordmelandsfossen til Nylandet på følgende datoer og tidspunkt:

22.10. kl. 23:00 til 23.10. kl. 05:00
23.10. kl. 23:00 til 24.10. kl. 05:00
24.10. kl. 23:00 til 25.10. kl. 05:00.

Det vil i tillegg bli benyttet flere kvarterstenginger etter kl. 12:00 både 22. og 23. oktober.

 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED FOKUS PÅ SJØOMRÅDENE 2018-2029

 

Osen kommunestyre vedtok i møte 19.09.2018 å legge ut forsalg til planprogram for 2018-2029 til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 09.11.2018.

Dokumentet kan leses i sin helhet HER (PDF, 315 kB)

Fristen for merknader og innsigelser er 09.11.2018, og eventuelle merknader må være kommunen i hende innen denne datoen. Merknader til forslaget sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller til

postmottak@osen.kommune.no

Ved spørsmål kan Roar Leirset kontaktes på tlf: 906 33 275 eller e-post: roar.leirset@osen.kommmune.no
 

 

 

 

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.