Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2030

Høring - Klikk for stort bilde

 

Osen formannskap vedtok i møte 08.05.19 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for 2019-2030 ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.06.19, jf. plan – og bygningsloven § 11-14.Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, samt konsekvensutredninger og ROS-analyse.
Fristen for merknader og innsigelser er 28.06.19, og eventuelle merknader må være kommunen i hende senest denne datoen. Merknader til forslaget sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller til postmottak@osen.kommune.no

 

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Roar Leirset

Rådmann

Osen kommune

telefon: 72578200/41446449 eller e-post: roar.leirset@osen.kommune.no

 

 

 

Høringsbrev (DOCX, 13 kB)

Planbeskrivelse (DOCX, 615 kB)

Planbestemmelser (DOCX, 629 kB)

Konsekvensutredning og ROS (DOCX, 7 MB)

KPA Osen kommune (PDF, 6 MB)

 

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.