Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om oppstart av detaljregulering for "Steinuttak i Steinsdalen"

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Steinuttak i Steinsdalen". Forslagstiller er Statskog SF.

Varsel om oppstart (PDF, 120 kB)

Kart (PDF, 632 kB)

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt AS v/Jan-Christer Torvik, Verftsgt. 11, 7801 Namsos.
Tlf. 959 22 470 eller per e-post til jc@arcon.no innen 14.10.2022.