Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regulering Strand havn - utlegging til offentlig ettersyn

Osen kommunestyre vedtok i medhold av pbl. § 12-3 å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Strand havn med bestemmelser datert 11.06.18 i møte 20.06.18, politisk sak 50/18

Planforslaget sendes på høring til berørte offentlige og private parter og grunneiere innenfor reguleringsområdet og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10.

Frist for høringsuttalelser settes til 10.08.2018.

Planbeskrivelse for Strand havn (PDF, 938 kB)

 

PS 50/18 Regulering Strand havn - utlegging til høring

Rådmannens innstilling:

Osen kommunestyre vedtar i medhold av pbl. § 12-3 å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Strand havn med kart og bestemmelser datert 11.06.18.

Planforslaget sendes på høring til berørte offentlige og private parter og grunneiere innenfor reguleringsplanområdet og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Frist for høringsuttalelser settes til 10.08.2018.

Saksprotokoll i Osen kommunestyre - 20.06.2018

Behandling:

13 av 15 medlemmer var tilstede under behandling av saken.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Osen kommunestyre vedtar i medhold av pbl. § 12-3 å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Strand havn med kart og bestemmelser datert 11.06.18.

Planforslaget sendes på høring til berørte offentlige og private parter og grunneiere innenfor reguleringsplanområdet og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Frist for høringsuttalelser settes til 10.08.2018.

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.