Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planprogram kystsoneplan for Namdalen

Logo Namdal regionråd - Klikk for stort bilde

(inkludert Roan, Åfjord og Bjugn)

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn

Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos,

Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen – utvidet med kommunene

Roan, Åfjord og Bjugn – har i førstegangsbehandling gjort likelydende

politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for

Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunene tar kystsonedelen i sine respektive kommuneplaners

arealdel, som omhandler sjøarealene ut til grunnlinja, opp til revidering.

Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet Kystsoneplan for Namdalen.

Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§§ 4-1,

11-12 og 11-13.

Frist for høringsinnspill til planprogrammet: 1. september 2018.

Høringsinnspill (felles for alle kommuner) legges inn i elektronisk skjema

på Namdal regionråds hjemmeside:

www.namdalregionrad.no/kystsoneplan/

Innspill til planprogrammet vil bli sammenfattet felles, men andre gangs

behandling skjer i hver enkelt deltakerkommuner i prosjektet.

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet i informasjonsmøter

på følgende steder/tider:

Møterom Rian, Namdalshagen i Namsos tirsdag 14. august kl. 18.00

Møterom Kolvereidvågen i Nærøy rådhus onsdag 15. august kl. 18.00

Fosen Fjordhotell, Åfjord torsdag 16. august kl. 18.00

Kystsoneplan for Namdalen

 

 

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.