Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

Klikk for stort bildeInterkommunal kystsoneplan for Namdalen og Fosen består av 8 kommunedelplaner i sjø for Leka, Høylandet, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og Ørland.

 

Hensikt med planen:

Det ligger både nasjonale og regionale føringer om å samarbeide om arealplan i sjø, og tilrettelegge areal for en bærekraftig vekst i havbruksnæringa.
Deltakerkommunene har selv fokus på å sikre arbeidsplasser og vekst og har vedtatt et planprogram med formål om «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen» Dermed er det viktig at planen er dynamisk og fleksibel med tanke på framtidig behov.

På den bakgrunn har de åtte kystkommunene i Namdalen og Fosen gjennomført en felles kystsoneplanlegging med felles planprogram, utredninger og kunnskapsgrunnlag og utarbeidet felles planbeskrivelse og gjennomført konsekvensutredninger av foreslåtte tiltak. Enkeltvise plankart med felles bestemmelser og retningslinjer gir juridisk bindende arealplaner i sjø.

De enkelte kommunene har midlertidig delegert sin planmyndighet til en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. Styret har organisert og ledet planarbeidet frem til utarbeidet planforslag.

Det er imidlertid viktig å understreke at de enkelte kommune fatter egne vedtak for egne sjøareal. Styringsgruppa har derfor i første omgang fremmet planforslaget til 1. gangs politisk behandling i deltakerkommunene, hvor alle med unntak av Ørland og Åfjord kommune har fattet vedtak om å sende planen på høring og legge den frem for offentlig ettersyn.

Planforslag til høring og offentlig ettersyn:
Planforslaget ligger til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.07.2021 t.o.m. 19.09.2021.

Saksdokumenter:

Vedlegg til planen:

Link til kartinnsyn

 

Merknader til planen:

Merknader til planen bes fortrinnsvis sendt via skjemaet nedenfor. Alternativt med e-post til: postmottak@namdalregionrad.no
Merk forsendelsen med «Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen»
Om ønskelig kan merknadene også sendes Namdal regionråd med ordinær post til postadresse:

Namdal regionråd
Søren R. Thornæs veg 10,
7800 Namsos

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til prosjektleder:

Prosjektleder:
Jan-Christer Torvik
Sivilingeniør - Geomatikk
Mob. : 95922470
E-post: jc@arcon.no