Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

I årsmeldingen til pasient- og brukerombudene for 2018 fremgår det at utilstrekkelig
informasjon om rettigheter er et element i de fleste henvendelsene ombudene får. Det gjelder
både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet ønsker å bidra til at sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv.

Nedenfor har vi derfor satt opp en oversikt over nettsider og publikasjoner med informasjon om sentrale rettigheter mm. i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes
mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse og omsorgstjenesten, klageadgang mm.

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

Oversikt over sentrale rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

Rett til BPA

Rett til støttekontakt

Rett til avlastning

Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg

Omsorgsstønad

Pårørendes rettigheter

Klageordninger