Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon om Runer fra Osen

Informasjon om informasjon, «Runer fra Osen», nettsider og kommunens Facebook-sider

Osen kommune vil bli bedre på informasjon til våre innbyggere. Det innebærer at vi oppgraderer våre nettsider, ser på bruken av kommunens Facebook-sider og vurderer hvordan vi på en god måte kan håndtere informasjon via for eksempel «Runer fra Osen».  

Kommunens administrasjon har nå tatt tak i dette. Både gjennom forbedring av formidlingsmulighetene, og ved å prioritere dette arbeidet høyere internt. Arbeidet vil ta noe tid.

Det har gjennom flere måneder pågått et arbeide (sammen med de øvrige Fosen-kommunene) for å lage nye nettsider. Kommunens nettsider vil fremover bli en svært viktig måte å nå ut med oppdatert informasjon. Estimert lanseringsdato for de nye nettsidene er 1. november. Før lansering skal mye informasjon gås gjennom, slik at det som finnes på nettsidene i størst mulig grad er oppdatert. Videre vil det bli brukt ressurser etter lanseringen for å holde nettsidene oppdaterte og relevante.  

Arbeidet med nettsidene har høy prioritet, og blant annet av den grunn, har «Runer fra Osen» blitt nedprioritert. «Runer fra Osen» er viktig på sin måte, men ikke den primære metoden for å informere kommunens innbyggere om både kommunens tjenester, nyheter, søknadsskjemaer, politikk, innsyn osv. Samtidig vurderer vi hvordan det er mest hensiktsmessig å produsere og distribuere «Runer fra Osen», og vi har fått med oss befolkningens ønske om papirutgave. Det betyr også at vi per dags dato ikke vet når neste nummer av «Runer fra Osen» kommer.

Den viktigste informasjonen vil alltid være å finne på kommunens nettsider. Samtidig er Facebook godt egnet til nyhetssaker og andre kortere saker, og er et supplement.  

Prioriteringen fra kommunens side, er å få på plass gode, informative og oppdaterte nettsider. Hvis alt går etter plan, er dette på plass i november.