Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikkmelding: Stenging av Fylkesvei 715 Steinsdalen sør for Torsteinsengbekken

Fylkesvei 715 Steinsdalen vil på grunn av graving og nedlegging av trekkrør gjennom veien være nattestengt fra:

Mandag 06.07.2020  kl 23:00 til tirsdag 07.07.2020 kl: 05.00

Influensavaksine 2019

Informasjon om årets influensavaksine

Årets influensavaksine forventes levert hos oss tirsdag 15. oktober. Vi starter da opp med vaksinering fra onsdag 16. oktober.

Vi ber om at dere tar kontakt med oss ved oppmøte, sms eller telefon for å avtale tid for influensavaksine - time kan stort sett gis på kort varsel.

Influensavaksine anbefales først og fremst til risikogrupper:

 • gravide etter 12. svangerskapsuke
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • alle fra fylte 65 år
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Osen legekontor, tlf. 72 57 82 80.
Tlf.tid mandag-fredag kl 09:00-11:00 og 12:00-14:00