Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fosenvegene: Utsettelse av åpning av øverste parsell Skarvåsen - Almlifossen, fv. 715 i Osen

I februar 2018 startet arbeidet med å utbedre sju strekninger på fv. 715 i Osen kommune, med en samlet lengde på 7,5 kilometer. Underveis har det kommet til en ekstra parsell.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Se detaljer om parsellene.

- Arbeidet har gått veldig bra. Slik det ser ut nå skal vi klare å holde tidsplanen og å gjøre arbeidet innenfor den økonomiske rammen. Det betyr at alle parsellene skal få asfalt før desember i år og at alt øvrig arbeid utenfor selve vegen skal være ferdig i mai 2020, sier byggeleder Tore Skånøy i Statens vegvesen.

Oppdatert info ang. utsettelse av åpning av øverste parsell Skarvåsen-Almlifossen, Steinsdalen:

Åpning av øverste parsell, Skarvåsen – Almlifoss, veg åpen for alminnelig ferdsel ER UTSATT pga. avdekking av ytterligere utfordringer med nedre pall for skjæring Skarvåsen Øst.

Videreformidlet fra Fosenvegene AS og Trøndelag Fylkeskommune:
Åpning av parsellen Skarvåsen på FV715 er ytterligere utsatt. Etter befaring den 15. januar ble det påvist ytterligere behov for sikringstiltak før det kan åpnes for trafikk på den nye veien. Ny vurdering av åpningsdato vil tatt i løpet av uke 4. (Oppdatert 17.01.2020)

 

 

Osen sentrum

I Osen sentrum skulle det opprinnelig bygges 160 meter med fortau for å sikre ferdsel for myke trafikanter til Osentorget.

- Under byggefasen har vi i samråd med kommunen sett det gunstig å fortsette fortauet videre østover til Ungdommens hus. Det blir nå 550 meter med fortau. For å få plass til fortauet må det opp en 180 m lang støttemur og veien må legges om over en kortere strekning, sier Skånøy.

Nordmelandsfossen

700 meter utbedring av trang og svingete veg. Rundt 80 000 kubikkmeter fast fjell og nærmere 33 000 kubikkmeter løsmasser er tatt ut. Asfalt ble lagt i november i 2018 og den 25 meter høye fjellskjæringen med to paller er nå ferdig sikret. Det gjenstår litt finpuss og tilpasning av sideterreng, samt vegmerking.

Fuglmoen

900 meter utbedring av fylkesveg med skarpe svinger og setninger. Området fungerer også som permanent deponi for overskuddsmasser i anlegget. Vegen er ferdig og asfalt lagt i november 2018. Deponiet står fortsatt åpent, men begynner å ferdigstilles. Finpuss og terrengtilpasninger, samt vegmerking gjenstår.

Torvenget

Denne parsellen var ikke med i den opprinnelige byggeplan, men er bestemt utbedret i samråd med Osen kommune som en ekstra parsell. 350 meter veg med dårlig sikt, skarpe svinger og setninger utbedres.

- Vi møtte på en del utfordringer rundt kvikkleire og lakseførende elv, men vi klarer å jobbe oss rundt problemene. For å unngå laksesesongen ble det satt tidsfrist på sprengningsarbeid til 1. juni i dialog med grunneier og entreprenør, og grovt maskinarbeid til 1. juli for ikke å forstyrre fiskere, sier Skånøy.

Se video av parsellene i nedre del av Steinsdalen.

 

Krommen - Nylandet

Utbedring av trang og svingete veg med dårlig bæreevne.

- På forhånd hadde vi kartlagt utfordringer med kvikkleire og flom. En 50 meter lang mur er vi nå godt i gang med. Parsellen er ellers preget av flere høye løsmasseskjæringer og vanskelig trafikkavvikling med nærhet til lakseførende elv. Halve parsellen ble asfaltert i november 2018, mens resten blir asfaltert senere i år, sier Skånøy.

Urdskaret - Liastranda

Utbedring av svingete veg med dårlig bæreevne. Halve parsellen strekker seg over myr, som skal reetableres der gamlevegen går.

- Hovedentreprenør håper å få asfaltert dette strekket i løpet av juli, sier Skånøy.

Hestmoen

Utbedring av trang fylkesveg med dårlig bæreevne, med en del sensitive masser og kvikkleireproblematikk over hele parsellen.

- I samråd med kommunen skal vi plastre (dekke skråning med stein) en privat sideveg der elven kan komme opp og grave ved flom, sier Skånøy.

Skarvåsen

2,3 kilometer ny veg i jomfruelig terreng for å fjerne trang fylkesveg langs Skarvfossen. Parsellen får en del høye skjæringer. De fleste legges ned for å åpne opp og gi en bedre utsikt.

- Hovedentreprenøren er godt i gang med arbeidene og skal etter planen asfaltere senere i år, sier Skånøy.

Se video av parsellene i øvre del av Steinsdalen.

 

Klikk for stort bilde 

Kilde: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fosenvegene/Nyhetsarkiv/naermer-seg-ferdig-med-utbedring-av-fv.715-i-osen