Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble jordbruksavtalepartene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022.

Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner. Utbetalingen skjer i september basert på søknadsrundene oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023. Kommunens godkjenning av utbetalingssakene skal skje i august.

Utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd.

Mer informasjon om ekstrautbetalingen finner du på Landbruksdirektoratets sider:
Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 - Landbruksdirektoratet

 

Jo Terje Stein
Sektorleder UM