Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt - Vanlige spørsmål

Under har vi samlet noen vanlige spørsmål vedrørende eiendomsskatt.

Hva betyr det som står på skatteseddelen? 

Skatteseddelen har flere felt med opplysninger:

Verdiberegninger - bygninger/etasjer
Her vises bygningene som i henhold til matrikkelen tilhører eiendommen BRA registrert pr. etasje. Ut fra kvadatmeterprisen vedtatt av sakkyndig nemnd for denne boligtypen regnes det ut en sjablongtakst.

Verdiberegninger - korreksjoner
Her er vises korreksjoner for informasjon som mangler i matrikkelen eller ikke skal ligge der. Dette kan for eksempel være informasjon om tomt, våningshus som ikke benyttes i jordbruk og derfor skal ha høyere takst, bygninger som tilhører eiendommen men ligger på annen eiendom m.m. For disse regnes det ut en korreksjonstakst.

Samlet skatt på eiendommen
Summen av sjablongtakst og korreksjonstakst er vist som grunnlag. For hver eiendom har sakkyndig nemnd så fastsatt en indre faktor som beskriver bygningsmassens standard i forhold til en gjennomsnittlig bolig/fritidsbolig i kommunen, og en ytre faktor som beskriver eiendommens beliggenhet i forhold til andre boliger/fritidsboliger i kommunen. Gjennomsnitlig  standard og beliggenhet skal ha faktor 1. Mer informasjon om dette finnes i rammer og retningslinjer for taksering.

Grunnlaget multipliseres så med indre og ytre faktor for å finne endelig takstgrunnlag. Det gis et bunnfradrag for hver boenhet på eiendommen, og når dette fratrekkes fremkommer skattegrunnlaget. Eiendomsskatt for 2015 er to promille av skattegrunnlaget.

Hvilke opplysninger har matrikkelen om eiendommen?

Opplysningene som er rgistrert på eiendommen kan du finne i SeEiendom (lenke til høyre). Det er i hovedsak disse opplysningene som ligger til grunn for taksten. Her finner man også bygningsnummer for hver enkelte bygning.

Eiendommen har flere eiere, hvorfor er jeg som får regningen?

For eiendommer som allerede betaler kommunale avgifter vil skatteseddel for eiendommer med flere eiere i utgangspunktet bli utsendt til regningsmottaker. Dersom det er ønske om å endre regningsmottaker for kommunale avgifter og eiendomsskatt til en annen av hjemmelshaverne kan det gis beskjed om dette til eiendomsskattekontoret. Benytt ikke klageskjemaet til dette.

Jeg har fått eiendomsskatt for en eiendom jeg ikke eier

Kommunen oppdaterer regelmessig hjemmelsinformasjon mot matrikkelen. Det hender imidlertid at ny eier av en eiendom avglemmer å sende inn skjøtet til tinglysing, og eierskiftet vil da ikke bli registrert. Kontakt derfor eiendomsskattekontoret dersom du har mottatt skatteseddel for en eiendom du ikke eier, så kan vi for det konkrete tilfellet undersøke hva som har skjedd.

Jeg har fått eiendomsskatt for en bygning jeg ikke eier

I mange tilfeller kan det være en bygning på eiendommen som andre eier, men som ikke har utskilt tomt. Da vil eiendomsskatten for denne belastes eier av eiendommen. Vi anbefaler derfor alltid at man utskiller tomt til bygninger man ikke selv eier, enten som egen grunneiendom eller som festetomt.