Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Måsøval AS, Akvakultur av matfisk av laks i sjøvann. Søknad om ny lokalitet Levringen.

Måsøval AS søker om tillatelse til etablering av ny lokalitet ved Levringen, med en biomasse på 3900 tonn. 

Lokalitet: Levringen 64.19.241 N, 10.18.159 Ø’ Euref89/WGS84 

I kommuneplanens arealdel er området satt av til akvakultur.

Dokumenter:

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 08.04.2022 – 08.05.2022 på kommunens hjemmeside: www.osen.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Osen Kommune v/UM, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen eller postmottak@osen.kommune.no innen 08.05.2022.

 


 

Nyheter fra Osen kommune