Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder Oppvekst og Kultur 72 57 82 00 414 48 960 E-post
Personal/informasjon 908 43 579 950 40 384 E-post
Kristin  Andreassen
Rådgiver 72 57 82 00 908 45 504 E-post
Formannskapsekretær 72 57 82 00 908 76 019 E-post
Rådgiver 72 57 82 00 456 66 777 E-post
Sekretær 72 57 82 00 908 76 512 E-post
Rådmann 414 46 449 414 46 449 E-post
Rådgiver 72 57 82 00 908 68 213 E-post
Sektorleder Helse og omsorg 977 07 014 E-post
Sektorleder Utvikling og Miljø 982 21 759 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehage 481 59 338 944 87 662 E-post

Vingsandveien 4.

Styrer/enhetsleder Havgløtt barnehage 971 82 572 E-post
Maiken Rasmussen

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utenom Fosen Barneverntjenestes åpningstid 02800
Telefontid 08:00 - 15:30 på hverdager 417 02 461 E-post

Brann

Ansatte i avdelingen Brann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
464 46 000 E-post

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator 72 52 82 00 488 85 212 E-post
Sektorleder Helse og omsorg 977 07 014 E-post

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Døgnvakt 74 07 77 10 E-post
Psykiatrisk koordinator 72 57 82 00 488 85 212 E-post
Sekretær 72 57 82 00 908 76 019 E-post
Sektorleder Helse og omsorg 977 07 014 E-post
Helsesykepleier 72 57 82 00 908 87 884 E-post

Kirkekontoret

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 72 57 82 00 909 44 232 E-post
Sokneprest 404 89 173
Menighetsrådssekretær 72 57 82 00 909 63 482 E-post

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 57 82 80 E-post
Helsesekretær 72 57 82 80 E-post
Kommunelege 72 57 82 80 E-post

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innboks til Runer-stoff E-post

Her kan du sende inn stoff til Runer fra Osen. For frister, se HER.

Sektorleder Oppvekst og Kultur 72 57 82 00 414 48 960 E-post
Rådgiver 72 57 82 00 456 66 777 E-post
Ungdomsklubbleder 411 89 287 E-post
Biblioteksjef 72 57 82 00 909 63 564 E-post
Irene Aune Jakobsen
Daglig leder, Osen bygdatun 993 13 848 E-post

Osen tannklinikk

Ansatte i avdelingen Osen tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 17 52 55

Besøksadresse: Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen

 

Pleie- og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagsykepleier Hjemmesykepleien 904 09 381 904 09 381 E-post
Fagsykepleier institusjon 72 57 83 00 904 72 954 E-post
Fagleder kjøkken 904 16 357 904 16 357
Hjemmesykepleie 480 05 116
Institusjonskjøkken 904 16 357
72 57 83 10 903 60 231 E-post
Enhetsleder 72 57 83 00 990 24 034 E-post

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 72 57 82 00 959 01 033 E-post
Varaordfører 411 23 247 E-post

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7170 Åfjord 72 53 02 80 E-post

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 28 17 60 E-post

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
940 05 855
72 57 83 60
Rektor Strand barne- og ungdomsskole 72 57 83 60 E-post

Utvikling og Miljø

Ansatte i avdelingen Utvikling og Miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 72 57 82 00 908 76 512
Avdelingsingeniør 72 57 82 00 909 35 087 E-post
Sekretær 72 57 82 00 908 76 512 E-post
Rådgiver - Landbruk, kart og oppmåling 72 57 82 00 948 55 907 E-post
Sektorleder Utvikling og Miljø 982 21 759 E-post

Vaktmester

Ansatte i avdelingen Vaktmester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 482 68 121 482 68 121 E-post
Vaktmester 482 22 137 482 22 137 E-post
Vaktmester 916 05 745 E-post