Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vi kan grunnskole

Kommunen og skolen leverer viktige tjenester til innbyggerne. 

Skolen måles stadig på det de gjør, innenfor læringsutbytte (hva elevene lærer), læringsmiljø (hvordan elevene har det på skolen) og hvorvidt ansatte har godkjent kompetanse (har utdanning til å gjøre jobben sin). Dette gjøres bl.a. gjennom den lovpålagte elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn som skal gjennomføres hvert år. I tillegg måles vi på resultater gjennom nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn, og grunnskolepoeng (samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet)

Vi måles også på hvorvidt våre elever er inne i videregående utdanning innen 5 år etter endt grunnskole. Videre måles vi på andel lærertimer som blir gitt av lærere med godkjent utdanning, herunder tilstrekkelig med studiepoeng innenfor fag hvor det er satt en nedre grense på dette. 

Siste tilgjengelige resultater innenfor denne målingen viser at Grunnskolen i Osen ligger på topp blant alle kommuner i Norge (som nr 1). Dette skal vi være stolte av. 

Gratulerer til skolen i Osen kommune.