Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Som følge av korona har kommunen fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond.

Klikk for stort bilde 

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Osen kommune er tildelt 1 019 663 kroner for 2020. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

​- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial. 

​- I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

​  Frist for å søke om støtte er 1. september og det skal søkes innpå www.regionalforvaltning.no  

  Kontaktperson er Sandra Gausen

 sandra.gausen@osen.kommune.no

 mob.nr: 9097461