Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan Rorbuer Vingsand – planid 202001 - høring

Merknader eller innsigelser må være kommunen i hende senest 11.04.22

Osen formannskap vedtok i møte 10.02.22 i medhold av pbl. § 12-11 å legge forslag til reguleringsplan for Rorbuer Vingsand ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Forslaget består av planbeskrivelse med ROS-analyse, reguleringsbestemmelser og plankart. Planen omfatter deler av gnr. 12/88. 

Høringsdokumneter:

Eventuelle merknader til forslaget sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no

 

Merknader eller innsigelser må være kommunen i hende senest 11.04.22