Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunal kompensasjonsordning – Covid 19 og lokalt næringsliv

Klikk for stort bildeOsen kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet, blitt tildelt nye kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv.

 

Hvem kan søke om støtte?

  • Virksomheter innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting, opplevelsesnæring og andre virksomheter som åpenbart er direkte økonomisk rammet av smitteverntiltak innført andre halvår 2021.
  • Virksomheter med forretningsadresse i Osen som kan dokumentere netto omsetningssvikt i andre halvår 2021, sammenlignet med andre halvår 2019.
  • Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt selskap med eget regnskap. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Osen.»

Vurdering av søknadene

I vurdering av søknadene om tilskudd vil kommunen legge vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Støtten er hjemlet i den nasjonalt notifiserte paraplyordningen under covid 19-rammeverket, godkjent ved vedtak i ESA av 16. april 2021. Du finner mer informasjon i veileder H-2496

Med stort antall søknader innenfor kriteriene, kan det bli gjort en skjønnsmessig vurdering og valg av en prosentvis andel kompensasjon som sikrer at alle søknader godkjent etter kriteriene blir tilgodesett.  Søknadene vil bli vurdert først etter at alle søknader er innsendt innen oppgitt søknadsfrist.

Krav til dokumentasjon

  1. Støtte kan gis til virksomheter som kan dokumentere tapt omsetning og/eller økte kostnader som følge av covid-19. Det må vises til differanse mellom kvartalsvise driftsresultat i 2019 og 2020/2021.
  2. Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader og/eller tapt inntekt.

Søknader som ikke innfrir krav til dokumentasjon, vil bli avslått. For ytterligere informasjon om ordningen, viser vi også til Tilskuddsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 22.12.21

Hvordan søke om støtte?

Søknadsskjema ligger inne på Startside (regionalforvaltning.no) 

Søknadsfrist 15 februar 2022.