Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus: Informasjon, vedtak og retningslinjer

Etter enhetsledermøte i dag 11.03.2020 blir det iverksatt en del tiltak for å begrense smitte av Coronaviruset (Covid-19.) For å begrense smitte, henstilles det til ikke å reise utenlands og også begrense reiser innenlands. Spesielt innenfor helse er dette viktig, da vi trenger alle på jobb, men også viktig på andre enheter da en eventuell stenging av barnehage/skole vil ha store konsekvenser for helsesektor.

 

Vedtak fattet 06.03.2020:
Ansatte i Osen kommune som har vært i utlandet blir ilagt 14. dagers karantene etter hjemkomst. Om det er mulig skal den ansatte utføre oppgaver hjemmefra ut fra hvilken stilling vedkommende har.

 

Strakstiltak gjeldende fra 11.03.2020

 • Alle møter med eksterne aktører, avlyses.
 • Jobbrelaterte møter utenfor egen enhet begrenses om det ikke er tvingende nødvendig.
 • All utleie av kommunale bygg opphører på ubestemt tid. Skole og barnehage drives som normalt.
 • Bassenget og hallen stenges for utleie.
 • Trimstudioet stenges.
 • Biblioteket stenges.
 • Ungdomsklubben stenges.
 • Sosiale ansamlinger i kommunens regi avlyses.
 • Begrense oppmøte av publikum på kommunale bygg, ta heller kontakt per telefon.
 • Skoler/ barnehage stenges ved påvist tilfelle av smitte.
 • Personal kan bli omdisponert i egen kommune ved krisetilfeller.

For ansatte som har bestilt reise før utbruddet av Coronaviruset 01.02.2020 og ønsker å avbestille, ber vi om at dere tar kontakt med reiseoperatør/flyselskap forsikringsselskap. Det er blitt en del endringer som er til det beste for kunden.

Ved behov for dokumentasjon fra arbeidsgiver om at den ansatte blir satt i karantene i 14. dager ved hjemkomst bes vedkommende om å ta kontakt med Personal Kristin Andreassen.