Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus: informasjon og retningslinjer for oppvekst

Oppfølging av utsatte barn og unge

Mange har voksne hjemme som støtter og hjelper barn og unge gjennom denne tiden, men noen mangler denne støtten.

Barnehager

  • Vær tilgjengelig for foreldrene, og legg til rette for at det blir enkelt å spørre om hjelp og støtte for de som trenger det. 
  • Vær en støttespiller og veileder for foresatte som opplever å stå i en utfordrende situasjon. 
  • Vær et mellomledd til hjelpetjenesten hvis foresatte ønsker det. 
  • Hvis dere har mistanke om at barn ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Skoler

  • Legg til rette for at det er enkelt å spørre om hjelp og støtte for elever og foreldre som trenger det.
  • Ta i bruk ulike måter for å kontakte eleven eller hjemmet. Eksempel digitale plattformer eller telefon.
  • Gi informasjon om hvor elevene kan ta kontakt hvis de har behov for å snakke med en voksen. Det kan være noen på skolen, i kommunen eller tips om alarmtelefoner eller andre tjenester dere kjenner til.
  •  Hvis dere har mistanke om at elever ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Anbefaler denne siden for videre informasjon UDIR

Alle ansatte i oppvekst og kultursektoren er fortsatt i lønnet arbeid i den stillingsprosenten de hadde da alt ble stengt ned. Dette betyr at vi som arbeidsgiver forventer at arbeidsoppgaver tilsvarende prosentandel gjennomføres. Man må også som ansatt påregne å bli omplassert på kort varsel dersom det er vanskelig å få utført oppgaver opp mot "ordinære" oppgaver.