Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Innsyn og postjournal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Osen kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Osen kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal med dokumenter på internett.

Innsyn i offentlig journal

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven.
Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres.

Offentlig journal/postliste

 

 

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger.
All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten, Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.
For å ivareta personvernet på en sikrere måte er noen arkivdeler ikke en del av innsynsløsningen. Dette gjelder personalmapper, elevmapper, barnehagemapper, kommunal innfordring, startlånsaker, bostøttesaker o.l.
Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet unntas fra offentligheten.

Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningslovens §18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested.
Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@osen.kommune.no.

 

Innsyn i dokumenter til styrer, råd og utvalg

Innsyn i dokumenter som behandles i politiske utvalg finner du her.


Komplett møteinnkalling og protokoll finner du tilgjengelig under hvert møte i kalenderen.

NB! Komplett møteinnkalling kan være store dokumenter som kan være tunge å laste ned.

Du kan oppleve å få en feilmelding når du trykker på noen lenker. denne feilmeldingen skyldes som regel at dokumentet det er lenket til ennå ikke er publisert.

Møteinnkallinger publiseres ca en uke før møtet avholdes. Protokollene publiseres så snart de er godkjent.

Innsyn i møtedokumenter 2014 - 2021

 

 

 

 

 

 

 


 

Nyheter fra Osen kommune

HVA SKJER I OSEN?