Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nattstenging av Fylkesvei 715 Steinsdalen

På grunn av sprengnings- og veiarbeid vil fv.715 i Steinsdalen bli nattestengt den kommende uken. Strekningene vil gjelde fra Nordmelandsfossen til Nylandet på følgende datoer og tidspunkt:

22.10. kl. 23:00 til 23.10. kl. 05:00
23.10. kl. 23:00 til 24.10. kl. 05:00
24.10. kl. 23:00 til 25.10. kl. 05:00.

Det vil i tillegg bli benyttet flere kvarterstenginger etter kl. 12:00 både 22. og 23. oktober.

 

Ansattoversikt


Administrasjonen Osen kommunehus

Ansatte i avdelingen Administrasjonen Osen kommunehus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder oppvekst og kultur 72 57 82 00 907 01 059 E-post
Personal/informasjon 72 57 82 00 908 43 579 E-post
Kristin Andreassen
Sektorleder Helse 72 57 82 00 906 89 370 E-post
Økonomimedarbeider 72 57 82 00 908 45 504 E-post
Ordfører 909 74 064 959 01 033 E-post
Høvik John Einar
Rådgiver IKT | Personvernombud 72 57 82 00 909 17 931 E-post
Rådmann 906 33 275 414 46 449 E-post
Roar Leirset
Rådgiver 908 68 213 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehage 72 57 76 90 944 87 662 E-post

Vingsandveien 4.

72 57 75 15 456 64 613 E-post
Styrer Havgløtt barnehage 481 59 338 E-post

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utenom Fosen Barneverntjenestes åpningstid 73 89 90 90
Telefontid 08:00 - 15:30 på hverdager 73 85 29 50 E-post

Brann

Ansatte i avdelingen Brann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
464 46 000 E-post

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 72 57 82 00 913 82 972 E-post

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Døgnvakt 74 07 77 10 E-post
Psykiatrisk koordinator 72 57 82 00 488 85 212 E-post
Jordmor 72 57 82 00 908 87 884 E-post
Sekretær 72 57 82 00 908 76 019 E-post
Helsesøster 72 57 82 00 908 87 884 E-post
Kontaktperson Hjelpemiddelsentralen 904 78 982 E-post

Kirkekontoret i Osen

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Osen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 72 57 82 00 909 44 232 E-post
Menighetsrådssekretær 72 57 82 00 909 63 482 E-post

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 57 82 80 E-post
LIS1-lege (turnuslege) 72 57 82 80 E-post
Helsesekretær 72 57 82 80 E-post
Kommunelege 72 57 82 80 E-post

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post
Sektorleder Oppvekst og Kultur 72 57 82 00 907 01 059 E-post
Rådgiver IKT | Personvernombud 72 57 82 00 909 17 931 E-post
Biblioteksjef 72 57 82 00 909 63 564 E-post
Daglig leder, Osen bygdatun 909 24 876 E-post

Osen bygdetun

Ansatte i avdelingen Osen bygdetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Omvisning Osen Bygdetun 997 44 615 E-post

Omvisning på forespørsel Osen Bygdetun.

Daglig leder 993 13 894 E-post

Pleie- og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
903 60 231
72 57 83 00 904 77 629 E-post
Fagsykepleier 72 57 83 00 904 72 954 E-post
Pleie- og omsorgsleder 72 57 83 00 902 99 687 E-post
Fagsykepleier 72 57 83 00 904 09 381 E-post
Kontaktperson Hjelpemiddelsentralen 72 57 83 00 904 78 982 E-post

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7170 Åfjord 72 53 02 80 E-post

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 28 17 60 E-post

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 57 75 15 456 64 613 E-post
940 05 855 940 05 855
72 57 83 60
Rektor, Seter skole og barnehage 480 26 345 E-post
Rektor, Strand barne- og ungdomsskole 902 69 274 E-post

Tannklinikk avd Osen

Ansatte i avdelingen Tannklinikk avd Osen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 53 11 87

Besøksadresse: Rådhusveien 13, Osen

 

Utvikling og Miljø

Ansatte i avdelingen Utvikling og Miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 72 57 82 00 909 74 611 E-post
Sekretær 72 57 82 00 908 76 512 E-post
Avdelingsingeniør 72 57 82 00 909 35 087 E-post
Oppmålingsingeniør 72 57 82 00 909 26 224 E-post

Vaktmester

Ansatte i avdelingen Vaktmester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 900 87 322 E-post
Vaktmester 909 62 978 E-post
Vaktmester 906 83 295 E-post

Nyheter fra Osen kommune

 • Elgbørsen 2018
  Innmelding av medlemmer på jaktlaget om hva som skytes, hvor og av hvem, er informasjon som er interessant. Vi kan også motta bilder, men da må...
 • TV-aksjonen 2018
  Foreløpig innsamlet beløp for Osen kommune er kr 73.053,-, og det blir ca. kr 75,55 pr. innbygger.
 • Åsegg vannverk
  På grunn av havari på grunnvannspumpe ved Åsegg vannverk, oppfordres alle abonnenter ved vannverket å spare på vannet.

HVA SKJER I OSEN?