Du er her:  / Osen
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Osen kommune

PASIENTREISER MED DROSJE OG HELSEBUSS (Utløpt)

Endringer fra 16. september.

Pasientreiser med drosje og Helsebuss.

 

Fra og med 16. september 2009, blir det endring av bestilling av pasientreiser med drosje og Helsebuss. Endringen gjelder alle kommuner på Fosen.

 

Endringene kommer på bakgrunn av nasjonale krav om elektronisk innrapportering av egenandeler og gjelder alle pasientreiser som St. Olavs Hospital HF dekker utgiftene til.

Når ordningen er på plass i alle ledd (på transport, hos behandler, i apotek osv.) vil det komme pasientene til gode på den måten at de slipper å sende inn kvitteringer for betalt egenandel. Frikortet kommer automatisk i posten når egenandelstaket er nådd.

 

Endringen utrulles gradvis i alle kommuner i Sør Trøndelag i løpet av høsten 2009.

 

Fremgangsmåte for bestilling:

 

  • Rekvisisjon på medisinsk grunnlag: Pasienten henvender seg som før, til behandler (sykehus, lege, legesenter, fysioterapeut osv.) for å forhøre seg om rekvisisjon for reise til/fra behandling.
  • I stedet for å skrive papirrekvisisjon, bestiller behandler reise hos pasientreisekontoret (Kjørekontoret) på vegne av pasienten. (Forutsatt at det er helsemessig behov for drosje/ekstraskyss). Pasienten trenger ikke papirrekvisisjon.
  • Rekvisisjon for reise på kommunikasjonsmessig grunnlag (når det ikke går rutegående transporttilbud). Pasient (eller den som bestiller på vegne av pasient) må kontakte Pasientreisekontoret på tlf. 05515 for rekvisisjon på kommunikasjonsmessig grunnlag. NAV utsteder ikke slike rekvisisjoner lenger.

 

Obs! Husk å bestille transport innen kl 13:00 dagen før (man – fre) reisen skal foretas.

 

Hentetid (når kommer drosjen?)

Innad i kommunen: Hentetid tilpasses avstand til behandlingssted ut fra dagens beregning av tidsforbruk på strekningen. Det betyr at pasienten i hovedsak må være reiseklar 15 – 30 minutter før timeavtale ut fra hvor i kommunen vedkommende bor/skal hentes.( Noe mer enn 30 min fra enkelte områder, spesielt hvis det er ferge osv). Ved avvik fra dette, vil pasienten få beskjed.

 

Ut av kommunen: Hentetid tilpasses avstand + ferge til behandlingssted. Deretter legger vi til 30 minutter ekstra. Pasienten vil få beskjed ved avvik på mer enn 30 minutter.

 

Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan være reiseklar 30 minutter før nødvendig avreisetid, må behandler påføre dette på bestilling til pasientreisekontoret. Hentetid blir da tilpasset behov.

 

Obs! Dersom pasient blir forhindret fra å reise, må vedkommende selv avbestille transport på tlf 05515.

 

Pasientreiser St. Olavs Hospital HF er samorganisert med ambulansetjenesten under Klinikk for anestesi og akuttmedisin. Klinikken ønsker å tilby alle pasienter riktig transport ut fra helsemessig behov. Helsemessige behov kan kun vurderes og attesteres av behandler.

 

Pasientreisekontoret har åpent man – fred fra kl 0800 – til kl. 1700.

Telefonnummer 05515

Osen kommune, 7740 Steinsdalen, tlf: 72 57 82 00, faks: 72 57 82 01, e-post:
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS